14. setkání hornických měst a obcí ČR

Stříbro - popis historie

Město vzniklo na břehu řeky Mže. Původní osada existovala již ve 12. století. Kolem roku 1240 byla osada přenesena z údolí řeky na kopec a rozšířena v královské město. Stříbro leželo na důležité obchodní stezce z Norinberka do Prahy. Zdejší doly přinesly městu bohatství. Rozvoji města rovněž pomohla četná privilegia, která městu udělili češí panovníci. Již před rokem 1252 mělo město Stříbro právo popravy, to znamená, že zde sídlil provinciální soud, který stíhal zločiny a udržoval pořádek. V roce 1337 získalo město právo volit si městskou radu a řídit městský soud od krále Jana Lucemburského. Císař Karel IV. Dal městu právo odúmrtí a právo Starého Města Pražského v roce 1372. Král Václav IV. Znovu udělil městu v roce 1381 právo popravy a v roce 1382 právo nucené cesty přes Stříbro pro všechny kupce, kteří vezli zboží od Plzně k Tachovu a Teplé. Týž panovník sebral sousedním Kladrubům právo jezdit přes Kladruby. V roce 1399 král Václav IV. Odebral sousedním Kladrubům právo týdenního trhu, protože by mohly konkurovat královskému městu. V roce 1390 získali Stříbrští povolení osmidenního výročního trhu.

Ve své době bylo město čtvrtým největším královským městem někdejšího Plzeňského kraje. V době předhusitské zde vedle sebe vznikly tři kostely a dva kláštery. Město mělo dva tisíce obyvatel s třemi sty domy. V době husitských válek město dobyl v roce 1426 husitský hejtman Přibík z Klenové. V roce 1427 se město ubránilo týdennímu obléhání křižáky, kteří byli nakonec rozdrceni u Tachova. Město stálo za vlády Jiříka z Poděbrad věrně po boku krále, za to městu udělil v roce 1461 druhý výroční trh a roce 1463 městu potvrdil sedm majestátů svých předchůdců. V roce 1467 obnovil výsadu na právo nucených cest přes Stříbro ca v roce 1469 polepšil městu znak a povolil mu pečetění červeným voskem.město se řídilo pražským právem a bylo odvolacím místem pro menší okolní města Bor, Horšovský Týn aj.

Během 15. a 16. století dochází k hospodářskému rozkvětu města. Město je opevněno vnější hradbou směrem k řece. Za hradbami vzniklo Horní a Dolní předměstí. Historické jádro města tvořilo náměstí a 14 ulic. Město několikrát postihly požáry 1479, 1498, 1508, 1528. Až do 16. století bylo obyvatelstvo většinou české. Větší poněmčování začalo po třicetileté válce. Během 19. století bylo již převážně německé. Ohromné ztráty z třicetileté války měly zahladit stříbrské doly, které po roce 1660 začaly znovu prosperovat. K dalšímu oživení místních dolů došlo v době napoleonských válek, kdy zdejší olovo potřebovala rakouská armáda. Následně dochází k prudkému poklesu těžby. Doly jsou využívány v různém údobí až do roku 1920. Stříbro mělo vždy výhodnou polohu a udrželo si ji i po roce 1871, kdy byl zahájen provoz na železniční trati Plzeň – Cheb. Významný průmysl zde nikdy nebyl. Větším závodem byla dnešní Textilana ( dříve tkalcovna kokosových běhounů a rohoží ), V roce 1930 ve městě žije 5 349 obyvatel v 693 domech., z toho byla pouze jedna desetina Čechů.

Po roce 1945 se město stalo opět českým. Dnes má město, které bylo v letech 1850 – 1960 sídlem okresní správy, přes 8 500 obyvatel. Všechny dřívější podniky (Geoindustria, Rudné doly, Textilana, Amati, Státní statky,   Mlékárna,Javoz, ČSAD ) již dnes neexistují, nahradili je Fujikora, Siemens, Kermi,Lesní společnost. V současné době je město vyšším správním celkem.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode