14. setkání hornických měst a obcí ČR

MĚSTSKÁ RADNICE

Stavbou, již si rozhodně každý návštěvník zapamatuje, je radnice, která stojí v západní části náměstí. Původní budova, jejíž podoba se nedochovala, byla nahrazena v roce 1543 nynější renesanční stavbu. Sfragitová výzdoba pochází z let 1823-1888.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode