14. setkání hornických měst a obcí ČR

Předchozí setkání hornických měst

11.11.2009 13:18

Poděkování

Poděkování patří  Cechu příbramských horníků a hutníků, z jejichž stránek www.cechphh.cz byla většinu textů o průběhu jedotlivých setkání převzatá.
19.06.2009 00:00

13. setkání - Jihlava

13. setkání hornických měst a obcí  Z iniciativy Sdružení hornických a hutnických spolků ČR převzalo statutární město Jihlava pomyslnou štafetu oslav hornických tradic, založenou v roce 1997 zástupci Cechu příbramských horníků a hutníků a ujalo se pro rok 2009 pořadatelství 13....
05.09.2008 00:00

12. setkání - Most

12. setkání hornických měst a obcí Město Most se pečlivě připravovalo na toto setkání.Mostecko je velká hornická aglomerace. Oslavy se uskutečnily v nově vznikajícím kulturním areálu u starého kostela. Poprvé se na slavnostech využil tzv. Mimořádný Skok přes kůži. V rámci setkání byla otevřena v...
15.09.2007 00:00

11. setkání - Horní Slavkov

11. setkání hornických měst Horní Slavkov 15. 9. 2007  Město Horní Slavkov se k pořádání 11. setkání hornických měst přihlásilo již na 10. setkání hornických měst 16.9.2006 v Příbrami. Bylo to poprvé, kdy účastníci setkání ještě v průběhu setkání dostali závaznou...
16.09.2006 00:00

10. setkání - Příbram

10. setkání hornických měst Příbram 16. 9. 2007  Od prvního setkání hornických měst v Příbrami uběhlo devět let. Za těch devět let se prezentovalo devět měst a obcí s hornickou minulostí. Dnes lze konstatovat, že jednotlivá setkání nebyla v žádném městě...
25.06.2005 00:00

9. setkání - Ostrava Radvanice – Bartovice

9. setkání hornických měst. Ostrava – Radvanice a Bartovice 25. 6. 2005      Radvanice Obec založena na konci 13. a začátku 14. století. První zmínka o obci je pravděpodobně z roku 1305. V roce 1849 byly ke katastru obce připojeny osady Podlesí, Lipina a Křívec....
05.06.2004 00:00

8. setkání - Rudolfov

8. setkání hornických měst. Rudolfov 5. 6. 2004 Založení obce se datuje do 1. poloviny 16. století. Osídlení vzniklo v souvislosti s nálezy a následně těžbou ložisek stříbrných rud. Ještě v roce 1554, když Ferdinand I. udělil hornímu bratrství na Horách pečeť se znakem, bylo uvedeno:...
06.09.2003 00:00

7. setkání - Sokolov

7. setkání hornických měst. Sokolov 6. 9. 2003 Město založené při soutoku řek Ohře a Svatava, s původním názvem Falkenau (Falknov),  od roku 1948 Sokolov, se nachází v regionu s bohatou hornickou tradicí. V okruhu 25 km kolem Sokolova lze nalézt výjimečné nahromadění...
14.09.2002 00:00

6. setkání - Planá u Mar. Lázní – Drmoul

6. setkání hornických měst. Planá u Mariánských Lázní – Drmoul 14 .9. 2002    Planá u Mariánských Lázní Město v západních Čechách, původně slovanská ves, která byla založena na obchodní cestě Plzeň – Cheb. První písemná zmínka o osadě je z roku 1251. Z roku 1373 existuje...
15.09.2001 00:00

5. setkání - Stříbro

5. setkání hornických měst. Stříbro 15. 9. 2001 Stříbrský rudní revír byl pravděpodobně v popředí zájmů již na přelomu 11. a 12. století. Z roku 1131 je doložena těžba stříbra. Těžba stříbrných rud zřejmě končila kolem roku 1172. Pozdější zprávy totiž zaznamenávají těžbu a zpracování...
09.09.2000 00:00

4. setkání - Ostrava - Petřkovice

4. setkání hornických měst. Ostrava – Petřkovice  9. 9. 2000 První dochovaná zmínka o vsi Petřkovice je z roku 1377. Ves se nacházela v zemědělské oblasti. Změna v životě obce nastala v roce 1780 nálezem „kamenného uhlí“ na úpatí vrchu Landek. V té době čítala...
04.09.1999 00:00

3. setkání - Zlaté Hory

3. setkání hornických měst. Zlaté Hory 4. 9. 1999 První písemná zmínka o regionu je z roku 1224, a tím je dopis papeže, kterým žádá českého krále o vrácení Zlatohorska zpět do vlastnictví biskupství. Na rozhraní Polska a Slezska byla založena hornická osada Zlaté Hory (původně Edelstadt,...
05.09.1998 00:00

2. setkání - Krásno

2. setkání hornických měst. Krásno 5. 9. 1998 Osídlení obce Krásno začalo díky rozvíjejícímu se hornictví pravděpodobně již ve 12. století. V okolí a na dnešním katastrálním území obce se v začátcích získával cín rýžováním. Je velmi pravděpodobné, že se v okolí rýží začala budovat...
06.09.1997 00:00

1. setkání - Příbram

Předehra k setkání hornických měst v České republice Nové podmínky pro rozvoj spolkové činnosti po roce 1990 měly za následek postupné navazování kontaktů se spolky v zahraničí. Určité kontakty z doby před rokem 1989 byly zpravidla navazovány na bázi podniků nebo zástupců regionů....

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode