14. setkání hornických měst a obcí ČR

Památky města Stříbra

MĚSTSKÁ RADNICE

Stavbou, již si rozhodně každý návštěvník zapamatuje, je radnice, která stojí v západní části náměstí. Původní budova, jejíž podoba se nedochovala, byla nahrazena v roce 1543 nynější renesanční stavbu. Sfragitová výzdoba pochází z let 1823-1888.

HRADBY A ŽIDOVSKÁ BRANKA

Městské hradby ve středověku obklopovaly staré - vnitřní město ve velkém kruhu. Součástí vnitřního města byla tzv. Židovská branka, kterou bylo možno vstoupit do židovské čvrti.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Původní svatyně, která stála v místech dnešní stavby, zanikla v pozdně gotické přestavbě z roku 1565. Ostatní části pocházejí z let 1754-1757, kdy byl objekt barokně upraven.

HŘBITOVNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Pod Smutečním vrchem, poblíž řeky, stojí nejstarší stříbrská církevní stavba, hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož původ bezprostředně souvisel s hornickou osadou, předcházející v historii zdejšího osídlení vzniku vlastního města Stříbra.

HUSITSKÁ BAŠTA

Stříbrské hradby, chránící město Stříbro, měly v minulosti 17 bašt, z nichž se do současnosti zachovala pouze jediná.

MINORITSKÝ KLÁŠTER

Minoritský klášter je umístěn v jihovýchodní části náměstí. Jeho zakladateli byli kolem roku 1250 Švamberkové. Nejstarší raně gotická stavba klášterního komplexu byla, jak dokazují objevy, velice kvalitní. Konvent se skládá ze čtyř patrových křídel seskupených kolem rajského dvora. Objekt stále...

MOST A MOSTNÍ BRÁNA

Kamenný most z pískovcových kvádrů, vedoucí přes řeku Mži, s branou vystavěnou v letech 1555-1560 stavitelem Benediktem Volchem z Ferrolu, byl příjezdovou cestou do města Stříbra od Plzně a Prahy.

MARIÁNSKÝ (MOROVÝ) SLOUP

Sloup se sochou Panny Marie je 14 metrů vysoký a obklopuje ho 12 soch českých a morových patronů.

13. POLEDNÍK

Odpočinek nejdete v parku, v blízkosti kina Slavia, u plastiky 13. poledníku procházejícího středem města.

KOUBKOVA BRANKA

Tato stavba je součástí hradebního systému města, kterou nechal na vlastní náklady vystavět mlynář Koubek (někdy Kubka) v roce 1574, aby mohl vozit mouku do města ze svého blízkého mlýna. Branka byla postavena jako obytný dům a sloužila k bydlení až do padesátých let 20. století. V roce 1989 byla...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode