14. setkání hornických měst a obcí ČR

POKYNY pro účastníky 14. setkání hornických měst a obcí ČR v královském horním městě  Stříbře

Registrace všech přihlášených a zúčastněných se koná na stříbrské radnici od vstupu do radnice, sál vlevo dole Masarykovo náměstí 1, Stříbro

10. září 2010 od 10,00 – 19,00 hod.
11. září 2010 od   7,00 – 14,00 hod. 

Informační centrum pro 14. setkání bude otevřeno trvale pro potřeby účastníků.

Každý účastník uhradí poplatek ve výši  100,-Kč/ osoba.

  1. formou platby  převodem na účet do 20.srpna 2010 na účet města Stříbra

Č.ú. 112595803/0300
Variabilní symbol :  18……..  a doplňte  IČ subjektu nebo RČ účastníka
Specifický symbol : uveďte IČ města, spolku, sdružení, společností atd.

  1. formou platby v hotovosti při registraci účastníka

Případné dotazy zodpoví ing. Bartoňková, Město Stříbro
Tel : 374 801 130


Závazná přihláška na setkání 
Pravidla pro prodejce na  historickém  trhu akce 14. SHMO  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode