14. setkání hornických měst a obcí ČR

Hornické kroje v 16.století ve Stříbře

Hornictví je v Čechách a na Moravě jedno z nejstarších řemesel, jeho historické počátky jsou datovány z 11. století. Rozvoj hornického oboru a technická úroveň dolování jdou ruku v ruce s vývojem společnosti.
Obyvatelstvo si postupem doby začalo přivlastňovat nerostné bohatství této země. Postupem doby a dějin docházelo k vývoji techniky a zlepšujícím se technologiím dobývání nerostů.
Toto spektrum krojů vychází z dané problematiky a tématiky hornictví v 16.století ve stříbrském rudním revíru. Období 16. a 17. století přineslo velké množství vynálezů a technologií v celé Evropě a následně byly i obohacením pro další rozvoj hornictví v Čechách a na Moravě.
Na šestnácti listech získáváme šestnáct různých profesí, podílejících se výraznou měrou na práci v dole nebo v přímé souvislosti s ní. 

 • Kostelík sv. Petra
  St. Petruskirchlein
 • Propírač
  Wäscher
 • Důlní tesař
  Zimmermann
 • Dozorce denní směny
  Taghutmann
 • Mladý havíř
  Jugendlicher Bergarbeiter
 • Hráč na loutnu
  Lautenschläger
 • Horní dělník
  Bergknappe
 • Proutkař
  Rutengänger
 • Přísežný
  Geschworener
 • Horní soudce
  Bergrichter
 • Šichtmistr
  Schichtmeister
 • Důlní kovář
  Bergschmied
 • Strážný
  Grubenhüter
 • Důlní měřič
  Schiener
 • Dozorce noční směny
  Nachthutmann
 • Praporečník
  Bannerträger
 • Perkmistr
  Bergmeister

 

Ze sbírek Městského muzea ve Stříbře - 2004

zaznamenáno   31.března 1926   Dr. R. Frankem

 • kostelík Sv.Petra
 • dozorce denní směny
 • mladý havíř
 • horní dělník
 • přísežný
 • šichtmistr
 • strážný
 • dozorce noční směny
 • perkmistr
 • propírač
 • důlní tesař
 • hráč na loutnu
 • proutkař
 • horní soudce
 • důlní kovář
 • důlní měřič
 • praporečník

 

Bergstadt Schneeberg – 19. století 

 • Kapelník
 • Bubeník
 • Hráč na fagot
 • Hráč na trumpetu
 • Hráč na klarinet
 • Trumpetista
 • Bubeník
 • Hráč na činely
 • Bubeník
 • Bubeník
 • Hráč na příčnou flétnu

 

Nejstarší pohled na město Stříbro z let 1536 – 1537, kresba je uložená v knihovně ve Würzburgu                   

 • Důlní mapa – Mies    16.3.1827
 • Důlní mapa   - Mies, 1797
 • Mapa Procopistollen, Langenzug - Mies, 26.4.1830
 • Mies - otevřený pohled na město z roku 1805
 • Mies - z roku 1850
 • Mies - Seigerschacht, důlní mapa z roku 30.5.1780

 

Fotogalerie: Hornické kroje v 16.století ve Stříbře

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode