14. setkání hornických měst a obcí ČR

Havířská modlitba

„Pane, nebeský Otče, jenž si stvořil hory a údolí, trhliny a bohaté žíly s nádhernou a ušlechtilou výzdobou :

Prosíme Tě s pokorným, kajícným srdcem, abys požehnal zdejším dolům a těžařům, neboť nevydělávají svůj peníz z lakomství a touhy po zbohatnutí, ale z Tvé Božské vůle otevírající skryté poklady Země, žíly, pně a sloje, které se zjevují člověku důvěřujícímu Tvé laskavé dobrotě.

Dopřej podle své božské vůle výtěžek i přebytek ke Tvé slávě i k užitku Jeho císařského majestátu, celého společenství a k naší potřebě.

Ó, Ty nevyzpytatelný a nedostižný opravdový tvůrce zdrojů a vševědoucí nejvyšší hormistře, přikaž nám, kde máme razit, hloubit, podlézt, prodloužit a lámat nad sebou, dopřej nám pěkné a stálé výlomy, bohaté žíly a dej nám svou milostí, aby zdejší stříbrské doly ještě za těchto časů se pozvedly a upevnily!

Zdař Bůh

Dáno na Horách olověných u Královského horního města Stříbra, léta Páně roku 2010 v září.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode