14. setkání hornických měst a obcí ČR

Cena ČESKÝ PERMON

 

Český permon je cena udělovaná 1x ročně celkem v pěti kategoriích v rámci České republiky osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic.

Cenou je soška Permona na podstavci ve tvaru zvonku.

Kategorie Českého permona:

  1. Hornický folklór
  2. Záchrana technických památek
  3. Největší počin roku (uskutečněný v období po udělení poslední ceny)
  4. Celoživotní dílo
  5. Mimořádná cena

O udělení cen v kategorii 1 až 4 rozhoduje Hornické konzilium.

O udělení ceny v kategorii 5 – Mimořádná cena – rozhoduje pořadatelské město s poradním hlasem Hornického konzilia.

Mimořádná cena Český permon je zvláštním oceněním a uděluje se obvykle za zásluhy o povznesení hornických tradic ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže setkání hornických měst a obcí České republiky.

Nominovat kohokoli, tedy fyzickou i právnickou osobu, má právo každá fyzická i právnická osoba působící na území  ČR.

Slavnostní vyhlášení oceněných a předání cen uskutečňuje pořadatelské město v rámci „ Setkání hornických měst a obcí České republiky „.

Cena Českého permona byla vytvořena proto, aby zviditelňovala činnost hornických spolků a měst v rámci prezentace hornických tradic a především přivedla k této činnosti další subjekty. Navrhli ji a v život uvedli kamarádi ze spolku Společnost přátel Rudolfova. Prvé ceny Český permon byly uděleny v roce 2004 na 8. setkání hornických měst a obcí v Rudolfově.

 

Přehled dosud udělených cen Český permon :

Český permon 2004

Kategorie kdo a případně jaká činnost
Hornický folklór: Cech příbramských horníků a hutniků
Záchrana technických památek: Skupina dobrovolných techniků za záchranu železorudného dolu Chrustenice s jeho rekonstrukcí na muzeum
Počin roku: Redaktor Václav Cílek za scénář k TV pořadu Podzemní Čechy
Celoživotní dílo: lng. Stanislav Vopasek, ředitel Nadace Landek  

Český permon 2005 

Kategorie kdo a případně jaká činnost
Hornický folklór: Hornický spolek Prokop při VŠB-TU Ostrava
Záchrana technických památek: Hornické muzeum Příbram-Březové Hory, záchrana technické památky Vodní kolo Drkolnov
Počin roku: Hornicko-historický spolek, Planá u Mariánských Lázní, za provozování hornického muzea v Plané, zajišťování hornických slavností a tradic v regionu
Celoživotní dílo: lng.Koloman Iványi, cech PHH
Mimořádná cena (Permon 2005): Společnost přátel Rudolfova (předseda společnosti V.Klabouch), za uvedení do života, jako součást setkávání, udílení cen Český Permon a předávání putovního Praporu setkávání hornických měst.

Český permon 2006

 

Kategorie kdo a případně jaká činnost
Hornický folklór: Společnost přátel Rudolfova
Záchrana technických památek: Krajské muzeum Sokolov
Počin roku: Hornicko historický spolek Stříbro
Celoživotní dílo: Ing. Chrudoš Fiala, starosta spolku Prokop Příbram
Mimořádná cena (Permon 2006): Cech příbramských horníků a hutníků za iniciování prvního setkání hornických měst a za přípravu 10. setkání 

 


Český permon 2007

Kategorie kdo a případně jaká činnost
Hornický folklór: Spolek Prokop Příbram
Záchrana technických památek: Podkrušnohorské technické muzeum Most, záchrana technické památky parní těžní stroj z dolu Julius III v Kopistech u Mostu
Počin roku:  PhDr. Ladislav Jangl za publikaci „Staré hornické a hutnické míry a váhy
Celoživotní dílo: PhDr. Jiří Majer, CSc.
Mimořádná cena (Permon 2007): Ing. Rudolf Tomíček, za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst České republiky

 Český permon 2008

Kategorie kdo a případně jaká činnost
Hornický folklór: Spolek severočeských havířů se sídlem v Mostě
Záchrana technických památek: České muzeum stříbra, Kutná Hora, restaurace a uchování středověkého důlního prostoru  - štola sv. Jiří
Počin roku:  Hornické muzeum Landek, Ostrava-Petřkovice, celková obnova budovy kompresorovny dolu Anselm
Celoživotní dílo:  Ing. Vladimír Petrovský
Mimořádná cena (Permon 2008): Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea, za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst České republik

Český permon 2009

Kategorie kdo a případně jaká činnost
Hornický folklór: Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod Za znovuobnovení a pravidelnou organizaci havířského průvodu v Jihlavě
Záchrana technických památek: DIAMO s.p. o.z. SUL Příbram za nepřehlédnutelnou podporu obnovy a zpřístupnění významných hoenických děl
Počin roku: Jaroslav Richtermoc z Mariánských Lázní za publikaci 100 let výroby důlních svítidel v Bohaticích u K.Varů
Celoživotní dílo: Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., Ostrava za dlouholetou a obětavou práci za udržení hornických zvyků v jejich tradiční podobě
Mimořádná cena (Permon 2009): RNDr. Zdeněk Laštovička CSc., z Jihlavy za zdokumentování středověkého jihlavského dobývání

Český permon 2010

Kategorie kdo a případně jaká činnost
Hornický folklór:  
Záchrana technických památek:  
Počin roku:  
Celoživotní dílo:  
Mimořádná cena (Permon 2010):

   

     

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode