14. setkání hornických měst a obcí ČR

Článek do zpravodaje

15.09.2010 11:39

Setkání hornických měst

Ve dnech 10. – 12. září se ve Stříbře uskutečnilo 14. Setkání hornických měst a obcí ČR. Vzhledem k tomu, že pořadatelem příštího, jubilejního 15. Setkání bude město Chodov, byli jsme pořadateli na tuto celorepublikovou hornickou akci oficiálně pozváni. V delegaci, kterou vedl starosta města Chodova Ing. Josef Hora, byli členové rady města a organizačního výboru pro přípravu hornických oslav v roce 2011. Přestože některé body programu spolupřipravuje Cech příbramských hutníků a horníků musím, a činím tak velmi rád, složit stříbrským kolegům velkou poklonu. Hlavní organizační tíhu nesl Hornicko – historický spolek ve Stříbře, který spolu s Městem Stříbro takřka dva roky připravoval akci, jež se skutečně vydařila, včetně počasí…

Hornicko – historický spolek sestavil skutečně bohatý program, velmi zajímavá byla možnost návštěvy královské dědičné štoly Prokop v údolí řeky Mže. Šestiletým úsilím členů spolku bylo zpřístupněno 700 m štoly, na jejíchž stěnách jsou nefalšované stopy historického způsobu dobývání. 

Městu Chodovu předal, jako příštímu pořadatelskému městu, starosta Stříbra a senátor v jedné osobě pan Mgr. Miroslav Nenutil pomyslnou štafetu. Předseda Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky pan Ing. Miroslav Šťastný pak předal Ing. Horovi Zásady pro nominace a udílení ceny ČESKÝ PERMON, jejíž předávání je tradiční součástí  setkání hornických měst.

Přijetím u starosty Stříbra bylo v neděli 12. září ukončeno stříbrské hornické setkání. Tím byla fakticky spuštěna příprava 15. Setkání hornických měst a obcí ČR v Chodově v roce 2011. Čtenáři Zpravodaje města Chodova mohli již v několika předchozích číslech nalézt články o hornictví na Chodovsku, které připravuje pan Mgr. Podešt. Chceme touto formou přiblížit Chodovákům historii hornictví a postupně i informovat o přípravách setkání, které se v Chodově uskuteční ve dnech 16. – 18. září 2011.

 

S hornickým pozdravem 
„Zdař Bůh“                    

Ing.  Josef  H o r a
starosta

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode