14. setkání hornických měst a obcí ČR

8. setkání - Rudolfov

05.06.2004 00:00

8. setkání hornických měst. Rudolfov 5. 6. 2004

Založení obce se datuje do 1. poloviny 16. století. Osídlení vzniklo v souvislosti s nálezy a následně těžbou ložisek stříbrných rud. Ještě v roce 1554, když Ferdinand I. udělil hornímu bratrství na Horách pečeť se znakem, bylo uvedeno: „Pečeť nového horního města u Budějovic“. V roce 1561 povolil Ferdinand I. Horským svobodně nakupovat životní potřeby. Těžba stříbrných rud prospívala kromě Hor také Budějovicím a okolí. Významný výnos z těžby a zisk stříbra byl zřejmě důvodem, že 30. 12. 1585 povýšil Rudolf II.  Hory (také Hory Budějowské) na královské horní město Rudolphstadt se znakem a všemi privilegiemi, které městu náležely. Začátkem 17. století zažívá Rudolfov pohnuté období. Třicetiletá válka, stavovské povstání, přičlenění města v roce 1620 k Budějovicím a následně v roce 1627 odebrání privilegií, znamenaly konec slibného rozvoje a samostatnosti města Rudolfov. K hornictví se Rudolfov vrací v letech 1767 - 1807, kdy zde působil úřad královského hormistra a do roku 1782 vrchní báňský úřad přeložený z Příbramě. Těžba rud se v Rudolfově a okolí obnovila v roce 1818 až 1855 a v letech 1900 - 1910. V roce 1928 byl definitivně uzavřen důl Eliaš v Hůrach a s ním končí téměř 400 let trvající (i když s občasným přerušením) hornické podnikání v Rudolfově a okolí.

V roce 1999 se sešla skupina rudolfovských občanů s cílem založit spolek, jehož náplní bude oživit kulturní a spolkový život ve městě prostřednictvím tradičních historických slavností a obnovení společensko-kulturních tradic. Spolek byl zaregistrován v roce 2001 jako občanské sdružení „Společnost přátel Rudolfova“ a stává se zajímavým a výkonným článkem v společenském a kulturním životě města s celoročním programem. Činnost společnosti byla oceněna v roce 2005 na 9. setkání hornických měst mimořádnou cenou „Český permon“.

Osmé setkání hornických měst v Rudolfově bylo zařazeno do programu 5. ročníku Rudolfovských hornických slavností, které byly zahájeny již 4. 6. 2004. Vlastní setkání bylo zahájeno 5. 6. 2004 v 9 hod. na Farské louce, kde byla postavena tribuna, stánky s občerstvením a suvenýry, včetně sociálního zařízení. Rudolfovští připravili setkání v duchu středověké slavnosti, na které se organizátoři, účinkující a představitelé města pohybovali v renesančních kostýmech. První, ale ne poslední překvapení bylo premiérové rozvinutí a předání putovního praporu hornických měst a obcí hejtmanem Jihočeského kraje p. Janem Zahradníkem v doprovodu zástupce Českého báňského úřadu starostovi Rudolfova p. ing. Miloslavu Hrochovi. V 11 hod. vychází slavnostní průvod městem Rudolfov, ve kterém dominovali Rudolfovští v dobových kostýmech z 16. století. Po ukončení průvodu následoval pro zástupce měst slavnostní oběd, na kterém bylo „zlatým hřebem“ a překvapením druhým vyhlášení cen „Český permon“, které se udělovali za zásluhy o rozvoj a obnovování hornických tradic a pro mnohé účastníky tohoto aktu důvod k vyjádření upřímného obdivu a poděkování organizátorům 8. setkání hornických měst.

Odpoledne pokračuje ve velmi příjemné atmosféře. Přítomní již v Rudolfově hodnotí setkání jako velmi zdařilé a vyslovují pořadateli „Společnost přátel Rudolfova“ a všem aktérům absolutorium. Osmé setkání hornických měst v Rudolfově mělo vysokou společenskou úroveň a v historii setkání bude hodnoceno jako jedno z nejlepších. Společnosti přátel Rudolfova se podařilo zorganizovat setkání, které přineslo nové náměty a posunulo vnímání budoucích setkání do nové polohy; poskytlo organizátorům dalších setkání inspiraci.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode