14. setkání hornických měst a obcí ČR

7. setkání - Sokolov

06.09.2003 00:00

7. setkání hornických měst. Sokolov 6. 9. 2003

Město založené při soutoku řek Ohře a Svatava, s původním názvem Falkenau (Falknov),  od roku 1948 Sokolov, se nachází v regionu s bohatou hornickou tradicí. V okruhu 25 km kolem Sokolova lze nalézt výjimečné nahromadění přírodních zdrojů ve formě termálních pramenů, které byly základem rozvoje lázeňství ve známém lázeňském trojúhelníku – Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Nachází se zde ložiska rud, nerud, radioaktivních surovin a hnědého uhlí. Od přelomu 18. – 19. století se začala postupně rozšiřovat těžba hnědého uhlí.

Druhá světová válka citelně zasáhla uhelný průmysl na Sokolovsku. Po válce byla situace velmi komplikovaná, zejména díky zastaralé mechanizaci, nedostatku pracovních sil tím, že převládala hlubinná těžba v kombinaci s nízkým počtem malolomů. Ke konsolidaci a cílevědomému nárůstu a rozvoji těžby došlo po roce 1948, kdy se hlubinné doly začaly uzavírat a místo malolomů nastoupila éra velkolomové těžby.

Po válce se začal rychle rozvíjet průzkum a pak následně těžba rud,  zejména uranových rud, která výrazně začala ovlivňovat život v regionu.     

Setkání hornických měst, v pořadí již sedmé, bylo zahájeno 6. 9. 2003 v 10 hod. na Starém náměstí v Sokolově zahajovací řečí generálního ředitele Sokolovské uhelné a.s. p. Ing. Františka Štěpánka. Zahájení byli přítomni zástupci města Sokolov, v čele se starostou města p. Ing. Karlem Jakobcem. Sedmé setkání hornických měst bylo v Sokolově součástí pravidelných Hornických dnů, které pořádá město Sokolov vždy v září příslušného roku. Po přivítání hostů a delegací z měst, obcí, spolků a nadací následovalo „Svěcení tupláku“, kterého se ujal a zhostil Slavný vysoký a neomylný perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků p. Ing. Miroslav Šťastný. Odpoledne připravili pořadatelé zajímavý blok přednášek o geologii sokolovské uhelné pánve, o historii hornictví na Sokolovsku, o významných báňských památkách v regionu a o sanacích a rekultivacích, které realizuje Sokolovská uhelná a. s. K dobré náladě, kromě počasí, přispěly stánky s pohoštěním. O půl páté odpoledne se vydal městem hornický průvod, sledován občany Sokolova a návštěvníky Hornických dnů, z nichž se celá řada přidala k průvodu, který byl ukončen na prostranství s pivním stanem a dalšími stánky. Večer byl obohacen ohňostrojem a pokračoval v přátelském duchu dlouho do noci.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode