14. setkání hornických měst a obcí ČR

6. setkání - Planá u Mar. Lázní – Drmoul

14.09.2002 00:00

6. setkání hornických měst. Planá u Mariánských Lázní – Drmoul 14 .9. 2002 

 

Planá u Mariánských Lázní

Město v západních Čechách, původně slovanská ves, která byla založena na obchodní cestě Plzeň – Cheb. První písemná zmínka o osadě je z roku 1251. Z roku 1373 existuje písemná zmínka o městečku, které chrání hradby a příkopy. Od středověku se u Plané těžily stříbrné a olověné rudy. Zdejší území patřilo od roku 1517 až do roku 1665 Šlikům, kteří do Plané přestěhovali ražbu mincí z Jáchymova a od roku 1624 zde razili stříbrné mince. Třicetiletá válka znamenala i pro Planou úpadek. Zlepšení nastalo rozvojem těžby rud, řemesel a obchodu. Těžba rud byla ukončena uzavřením dolů v roce 1759.

Hornickou minulost připomíná Hornické muzeum v Sadové ulici a prohlídková štola Ondřeje Šlika. Štola byla ražena v období 16. – 19. století jako důlní dílo pro ověření zásob stříbrných rud. Po ukončení těžební činnosti sloužila část štoly místnímu pivovaru jako sklad. Po roce 1989, díky aktivitě Hornicko-historického spolku Planá, byla štola v délce do 200 m upravena a po doplnění exponáty dokladujícími hornickou práci v roce 1998 zpřístupněna veřejnosti jako prohlídkové dílo, dokladující hornickou minulost města Planá u Mariánských Lázní. Poslední hornickou aktivitou v okolí Plané byla těžba uranových rud. Ložiska Zadní Chodov, Vítkov II a Dyleň byla vytěžena a uzavřena v začátku 90. let 20. století.  

Drmoul

Obec leží v kraji Karlovarském na silnici Plzeň-Cheb, mezi obcemi Chodová Planá a Velká Hleďsebe, 3 km jihozápadně od Mariánských Lázní. První zmínka o osadě Drmoul (Dureenmaul) je z let 1366-1368. Oblast, ve které se Drmoul nachází byla k českému území pevně připojena až ve 14. století. U Drmoulu se v minulosti těžila ruda s obsahem mědi. Důl byl v roce 1749 za tragických okolností zatopen. Na okraji obce se těžil jíl, který se zpracovával v cihelně, která byla po druhé světové válce uzavřena. Za cílevědomou práci, kterou vykonalo zastupitelství obce Drmoul v 90. letech 20. století byl obci udělen titul

„Vesnice roku 2002 za Karlovarský kraj“.

Šesté setkání hornických měst se uskutečnilo z podnětu Hornicko-historického spolku Planá, ve spolupráci s městem Planá a obcí Drmoul. V sobotu 14. září 2002 v 11 hod. přivítal starosta města Planá Ing. Karel Vrzala na radnici zástupce měst, obcí, spolků a nadací, kteří přijali pozvání na 6. setkání hornických měst. K přivítání se připojil starosta obce Drmoul p. Zdeněk Lazur, který pozval přítomné na odpoledne do Drmoulu, kde bude setkání pokračovat společně s akcí „Drmoulovské obecní slavnosti“.

Účastníci setkání měli možnost v rámci programu absolvovat společný oběd, prohlídku města Planá, a to také z věže kostela, prohlídku Hornického muzea a štoly Ondřeje Šlika, jakož i vyslechnout přednášku o hornické historii Plané a Drmoulu. Po přesunu do Drmoulu se účastníci setkání seřadili na hřišti, odkud se v 15 hod. vydal na cestu slavnostní hornický průvod hostů, místních občanů, hudby, mažoretek a zástupců hornických spolků v uniformách. Průvod byl ukončen před kulturním domem, zazněla hornická hymna, starosta obce promluvil k přítomným a byl zahájen koncert hornické kapely. Program pak pokračoval v srdečné atmosféře a za velmi příjemného počasí až do setmění a pak od 20 hod. v sále kulturního domu. Šesté setkání bylo zdařilé, srdečné a veselé jednak díky hezkému počasí a hlavně díky hlavním organizátorům města Planá u Mariánských Lázní, obce Drmoul a Hornicko-historického spolku Planá, který za svou dlouhodobou aktivitu byl v roce 2005 oceněn „Českým permonem“ v kategorii „Počin roku“ za provozování Hornického muzea v Plané a zajišťování hornických slavností a tradic v regionu.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode