14. setkání hornických měst a obcí ČR

5. setkání - Stříbro

15.09.2001 00:00

5. setkání hornických měst. Stříbro 15. 9. 2001

Stříbrský rudní revír byl pravděpodobně v popředí zájmů již na přelomu 11. a 12. století. Z roku 1131 je doložena těžba stříbra. Těžba stříbrných rud zřejmě končila kolem roku 1172. Pozdější zprávy totiž zaznamenávají těžbu a zpracování olověno-zinkových rud, kde převládalo olovo. Původní hornická osada Mza byla založena v údolí na břehu řeky Mže a v rozmezí let 1244 – 1253 se přestěhovala z údolí na levobřežní návrší. Přestěhování osady vytvořilo předpoklad pro budování osídlení městského typu. K povýšení Stříbra na hornické město došlo v 13. století. Za třicetileté války dochází ke zničení dolů, které se obnovují až na sklonku 17. století. V průběhu 18. století pokračuje snaha o obnovu dobývání rud. K téměř úplné stagnaci v těžbě a zpracování dochází během 1. světové války.

Po druhé světové válce byl zahájen intenzivní geologický průzkum, zejména na Dlouhé žíle. Došlo k opětovnému zahájení těžby olověno-zinkových rud. V rámci reorganizace poválečného průmyslu byl podnik ve Stříbře v roce 1957 začleněn do Rudných dolů Příbram n. p. Ekonomicko-technické důvody byly opětovně důvodem tentokráte k definitivnímu ukončení báňského podnikání ve Stříbře v roce 1974.

Ráno 15. 9. 2001 se účastníci 5. setkání hornických měst seřadili před hotelem U branky, odkud vyšel slavnostní průvod směrem na Masarykovo náměstí, kde  před radnicí přivítal starosta města pan Petr Bursík účastníky setkání. V další části setkání přijal starosta města na radnici delegace z měst, obcí, spolků a organizací, které přijely do Stříbra. Na náměstí si hosté mohli prohlédnout historické městské tržiště, tradiční hornická řemesla, ražbu mincí včetně výrobků s hornickou tématikou. Nechybělo ani občerstvení. Bylo zajímavé vydat se na cca 3 km dlouhou prohlídku naučné stezky a seznámit se s dědičnou štolou sv. Prokopa. V rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s interiérem radnice, navštívit městské muzeum se zajímavou sbírkou minerálů, podívat se na vystoupení herců v dobových kostýmech, kteří předváděli zasedání horního soudu, nebo poslechnout večerní zpěvy sólistů v areálu radnice. Ve městě se konala i řada dalších zajímavých akcí, které účastníkům setkání přibližovaly historii, ale také současnost města Stříbro. Účastníkům 5. setkání hornických měst ve Stříbře nevadilo, že počasí bylo spíše pošmourné – podzimní. Díky srdečné atmosféře, dobré organizaci a možnosti se opět setkat s řadou hornických kamarádů, měl každý pocit, že den je prosluněn a nasycen pravým hornickým kamarádstvím.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode