14. setkání hornických měst a obcí ČR

4. setkání - Ostrava - Petřkovice

09.09.2000 00:00

4. setkání hornických měst. Ostrava – Petřkovice  9. 9. 2000

První dochovaná zmínka o vsi Petřkovice je z roku 1377. Ves se nacházela v zemědělské oblasti. Změna v životě obce nastala v roce 1780 nálezem „kamenného uhlí“ na úpatí vrchu Landek. V té době čítala obec kolem 220 obyvatel. Území Petřkovic je známé jako významná archeologická lokalita. Na vrchu Landek bylo objeveno torzo krevelové sošky, známé pod jménem Petřkovická Venuše (někde také Landecká V.). V roce 1992 byl Landek vyhlášen Národní přírodní památkou.

Čtvrté setkání hornických měst se konalo v rámci obnovených revírních oslav Dne horníků celého Ostravsko-karvinského revíru. I když na území města Ostrava byla těžba uhlí ukončena v roce 1994 na dole Odra, město zůstává i nadále symbolem těžby černého uhlí, koksoven a hutnictví. Ke své bohaté hornicko-hutnické minulosti se přihlásilo v roce 1996 opětovným organizováním hornických slavností, a to právě v areálu Hornického muzea na dole Anselm, vybudovaného pod kopcem Landek v městském obvodě Ostrava-Petřkovice. Z Petřkovického náměstí vyšel 9. září  2000 slavnostní průvod horníků, hutníků, pracovníků OKR a hostů, který směřoval do areálu Hornického muzea. Pro návštěvníky Dne horníků a 4. setkání hornických měst ČR byl připraven bohatý kulturní program, možnost prohlídky muzea, ale také slavnostní otevření nového tenisového centra, komunikací a dalších objektů. Slavnostní otevření provedl primátor města Ostravy p. ing. Evžen Tošenovský za přítomnosti předních pracovníků Ostravsko-karvinských dolů, zástupců města, Vysoké školy báňské – TU Ostrava a hostů z pozvaných hornických měst ČR. O tom, že již pátý ročník hornických slavností a čtvrtý ročník setkání hornických měst proběhl ve velmi dobré atmosféře, svědčila návštěva přes sedm tisíc přítomných návštěvníků, kteří díky pečlivě připravenému bohatému programu a vynikajícímu počasí zaplňovali areál Hornického muzea až do pozdních nočních hodin.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode