14. setkání hornických měst a obcí ČR

3. setkání - Zlaté Hory

04.09.1999 00:00

3. setkání hornických měst. Zlaté Hory 4. 9. 1999

První písemná zmínka o regionu je z roku 1224, a tím je dopis papeže, kterým žádá českého krále o vrácení Zlatohorska zpět do vlastnictví biskupství. Na rozhraní Polska a Slezska byla založena hornická osada Zlaté Hory (původně Edelstadt, později Cukmantl). O osídlení existuje písemná zmínka z roku 1261. Statut města dostává v roce 1263 a od roku 1306 je uváděno jako horní město. Vrchol hornické slávy byl v období 16. – 17. století. Novodobá historie dobývání a zpracování rud byla ukončena 17. 12. 1993 symbolickým vytěžením posledního důlního vozíku rudy.

Program 3. setkání hornických měst 4.9.1999 byl velmi pestrý. Před radnicí bylo v 9. hod. uvítání hostů starostou města p. Tomášem Začalem, poskytnuta informace o městě a o programu setkání. Starosta města sdělil přítomným, že při příležitosti setkání hornických měst byl na radnici podepsán dokument o partnerství a spolupráci s městem Ketrzyn v Polsku.  Slavnostní průvod, ve kterém byli hosté z Polska a účastníci soutěže v rýžování zlata, se pak odebral do areálu Bohema. Návštěvníci pak měli možnost zvolit program, který jim nejvíce vyhovoval. Mohli absolvovat zahájení soutěže v rýžování zlata o putovní „Zlatou pánev“ starosty města Zlaté Hory,  seminář „Historie těžby rud ve Zlatohorském revíru“, procházku „Havířskou stezkou“ s průvodcem a odborným výkladem, navštívit důlní prostory, ve kterých se aplikuje speleoterapie pro nemocné děti, nebo navštívit Hornické muzeum a prohlédnout si město Zlaté Hory. Pro náročnější byly připraveny vyjížďky na Biskupskou kupu (890 m n.m.) s výstupem na 18 m vysokou kamennou rozhlednu, postavenou v roce 1898. Vzhledem k slunečnému počasí byli návštěvníci rozhledny odměněni neopakovatelným pohledem na Zlaté Hory a okolí. Další návštěvníci měli možnost seznámit se s rezervací Rejvíz nebo s poutním místem Panny Marie Pomocné a po značkovaném chodníku dojít opět do areálu Bohema.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode