14. setkání hornických měst a obcí ČR

2. setkání - Krásno

05.09.1998 00:00

2. setkání hornických měst. Krásno 5. 9. 1998

Osídlení obce Krásno začalo díky rozvíjejícímu se hornictví pravděpodobně již ve 12. století. V okolí a na dnešním katastrálním území obce se v začátcích získával cín rýžováním. Je velmi pravděpodobné, že se v okolí rýží začala budovat první hornická osada. Celá oblast Slavkovského lesa (dříve Kaiserwald, Císařský les), především pak revíry v okolí Horního Slavkova, Krásna a Čisté patří mezi nejstarší hornické oblasti Evropy, Důležitým dokumentem dokládajícím význam Krásna je zpráva anglického kronikáře Bartolomeuse Angelicuse z roku 1441, ve které se zmiňuje o známých nalezištích cínových rud v Krupce a Krásně.

V prvním písemném dokladu z roku 1330 je zmínka o trhové vsi Schönfeld. V roce 1529 již v listinných dokladech se uvádí město, roku 1540 dostává město privilegia hornického města (Bergstadt Schönfeld) a v roce 1547 je město povýšeno Ferdinandem I. do stavu „svobodné královské horní město“.

Hornická historie obce Krásno a okolí by byla neúplná bez zmínky o těžbě uranových ložisek v této oblasti. Po druhé světové válce byl zahájen intenzivní geologický průzkum na radioaktivní suroviny také ve Slavkovském lese. Po etapách průzkumu byla zahájena těžba uranových rud, která byla ukončena v roce 1961.

Bohatá a několik staletí trvající hornická minulost opravňovala obec Krásno uspořádat 2. setkání hornických měst.

Program setkání byl komponován tak, aby návštěvníci byli seznámeni s historií obce a regionu. Do programu zapadlo otevření pobočky Okresního muzea Sokolov, v bývalé rekonstruované provozní budově dolu Vilém (dříve Ďuriš). V muzeu dominuje exponát – parní těžní stroj z dolu Marie (likvidovaný uhelný důl na katastru obce Královské Poříčí) – vyrobený v roce 1897 Českomoravskou strojírnou v Praze. Pro hosty, ale také pro místní návštěvníky byl uspořádán seminář na téma „Minulost, současnost a budoucnost obce Krásno a region Slavkovský les“. Starosta obce pan Oto Wied zorganizoval pro pozvané starosty a významné hosty oběd. Pro návštěvníky byly připraveny exkurze do blízkého okolí, kulturní program na náměstí, hřišti a u rozhledny. Nepříznivé počasí v odpoledních a večerních hodinách poznamenalo jak průvod kapel a návštěvníků, tak i ohňostroj. I přes nepřízeň počasí pokračovala zábava ve stanu na náměstí a zejména v sále restaurace „U divočáka“.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode