14. setkání hornických měst a obcí ČR

13. setkání - Jihlava

19.06.2009 00:00

13. setkání hornických měst a obcí 

Z iniciativy Sdružení hornických a hutnických spolků ČR převzalo statutární město Jihlava pomyslnou štafetu oslav hornických tradic, založenou v roce 1997 zástupci Cechu příbramských horníků a hutníků a ujalo se pro rok 2009 pořadatelství 13. setkání hornických měst a obcí v České republice. 

Jihlavští pořadatelé spojili setkání hornických měst a obcí s domnělým 760, výročím udělení městských a horních práv Jihlavě a s 10. výročím obnovení jihlavského havířského průvodu. Zároveň bylo setkání i připomínkou dalších dvou výročí souvisejících s hornickou minulostí v Jihlavě. Letos uplyne 210 roků od vzniku předchůdce jihlavských havířských průvodů a také 160 let od narození jihlavského patriota Johanna Haupta, který na konci 19. století vtiskl průvodům tvar.

Setkání se uskutečnilo ve dnech 19. až 21. června 2009 pod názvem Jihlavské havíření. Město připravilo pro hosty skutečně pestrý program. Kromě semináře k dolování stříbra ve středověké Jihlavě to byl např. slavnostní Skok přes kůži v režii slavného, vysokého a neomylného presidia Pavla Prokopa, slavnostní průvod hornických spolků, měst a obcí doplněný průvodem folklórních skupin, přehlídka hornických dechovek, historické trhy a noční ohňostroj. Na několika scénách si účastníci mohli vybrat z bohaté nabídky hudebních a divadelních pořadů.

Setkání se z Příbrami již tradičně a v hojném počtu zúčastnily oba hornické spolky – Cech příbramských horníků a hutníků a Spolek Prokop doprovázený kapelou Rožmitálská venkovanka. Cech příbramských horníků a hutníků pak při slavnostním zahájení Setkání předvedl na pódiu Svěcení tupláku.

Součástí setkání hornických měst a obcí ČR je již od roku 2004 udílení prestižní ceny Český permon. Tato cena je udílena osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic.

Letos obdrželi tuto cenu:

kategorie Hornický folklór

 - Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod,

za znovuobnovení a pravidelnou organizaci havířského průvodu v Jihlavě,

 

kategorie Záchrana technických památek

 - DIAMO s.p., SUL Příbram,

za nepřehlédnutelnou podporu obnovy a zpřístupnění významných hornických děl,

 

kategorie Největší počin roku

 - Jaroslav Richtermoc,

za publikaci 100 let výroby důlních svítidel v Bohaticích u Karlových Varů,

 

kategorie Celoživotní dílo

 -  prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.,

za dlouholetou obětavou práci za udržení hornických zvyků v jejich tradiční podobě,

 

kategorie Mimořádná cena

 – Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc.,

za zdokumentování středověkého jihlavského dolování.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode