14. setkání hornických měst a obcí ČR

11. setkání - Horní Slavkov

15.09.2007 00:00

11. setkání hornických měst Horní Slavkov 159. 2007 

Město Horní Slavkov se k pořádání 11. setkání hornických měst přihlásilo již na 10. setkání hornických měst 16.9.2006 v Příbrami. Bylo to poprvé, kdy účastníci setkání ještě v průběhu setkání dostali závaznou informaci o místě konání dalšího ročníku setkání.

Historie města Horní Slavkov sahá do období kolem přelomu 12. a 13. století. První písemný doklad je z roku 1322. Díky těžbě rud cínových, stříbrných, olověných a měděných, a to již od počátku 13. století, se hornická osada, hornická kolonie postupně rozrůstala v městečko, město až k titulu „svobodné královské horní město“. Tento titul obdržel Horní Slavkov v roce 1547 od Ferdinanda I. Bylo to v období, kdy Horní Slavkov patřil k nejvýznamnějším městům Českého království. Slavná historie města byla po roce 1948 tragicky ukončena. Nastalo období devastace a zkázy, i přes skutečnost, že v roce 1952 bylo město prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Ta však byla v roce 1961 zrušena. Devastace se dotkla hlavně historického centra starého města, ve kterém bylo zbořeno téměř 70 % starších domů. Došlo také ke zboření radnice, která byla poškozena požárem. Důvodů, proč došlo k tak rozsáhlé devastaci, bylo několik. Vystěhování původního obyvatelstva, rozhodnutí o zřízení vojenského pásma v oblasti Slavkovského lesa, režim pohraniční oblasti, budování pracovních táborů, ale také snaha osídlovat tuto oblast obyvateli, kterým byl tento kraj a město zcela cizí. Díky rozvoji těžby uranových rud po roce 1947 a mohutné výstavbě strojírenských závodů začala v roce 1951 výstavba rozsáhlého sídliště ve stylu „socialistického realizmu“. Výstavba tohoto sídliště, ve skutečnosti vznik nového města, dovršila tragický osud města starého.

V současné době se již na katastru Horního Slavkova netěží a nezpracovávají žádné rudy. Město se tak stává pamětníkem vzestupu i pádu hornické slávy, stává se místem, kde lze nacházet stopy po hornické činnosti, stává se ale také městem, které nezapomíná na svoji hornickou minulost ať byla jejím požehnáním, nebo prokletím.

11. setkání hornických měst bylo pro Horní Slavkov příležitostí prezentovat své město, ukázat účastníkům setkání bohatou minulost, současnost, ale také plány do budoucna. V tomto duchu byl také koncipován program 16.9.2007. Program byl soustředěn na náměstí v Horním Slavkově (nové město) a jeho okolí. Dále se nabízely exkurze do: Porcelánky Horní Slavkov, Muzea Horní Slavkov, Muzea Krásno, exkurze na živcový lom v Krásně a prohlídka Městské památkové zóny (staré město) s možností výstupu na věž kostela sv. Jiří. V rámci setkání byla odhalena památní deska 11. setkání hornických měst. Deska je osazena na živcovém bloku, který dodala firma KMK ze živcového lomu u Krásna. Kámen je umístěn na náměstí u budoucí radnice (dříve hotel Tatran). Na desce je nápis: „Pocta hornictví“ a pod ním chronologicky seřazena významná data ne jenom pro město Horní Slavkov, ale také obce Krásno a zaniklého hornického města Čistá. Všem třem městům byl v minulosti udělen titul „Královské horní město“: Hornímu Slavkovu a Krásnu v roce 1547, Čisté v roce 1551. Znaky těchto měst zdobí památní kámen. Zasazením břízy u kamene je vyjádřeno propojení živé a neživé přírody. Město Horní Slavkov se může chlubit tím, že bylo prvním městem, které na počest Setkání hornických měst instalovalo trvalou památku na tuto událost.

Setkání v Horním Slavkově se neslo v duchu přátelství a solidarity. Bylo koncipováno jako setkání mezinárodní. 11. setkání se zúčastnili zástupci pěti německých měst, deseti slovenských měst a jednoho polského města. Celkem 125 osob. Zástupců z 23 českých měst, obcí a městských částí bylo kolem jednoho sta. Dále zde byli zástupci jedenácti spolků, sdružení a nadací včetně třech muzeí. Byli zde také významní hosté z České republiky. Za všechny jmenujme předsedu Českého báňského úřadu Praha Prof. JUDr. Ing. Romana Makariuse, CSc. a zástupce Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Orálka a Ing. Řezníčka.

Tečkou za 11. setkáním byl ohňostroj, na který se přišlo podívat nečekané množství diváků. 

Od 8. setkání hornických měst v Rudolfově se součástí setkání stalo předávání cen „Český permon“. Na 11. setkání v Horním Slavkově se ceny předávaly na Slavnostním setkání hostů, které pořádala starostka Horního Slavkova paní Mgr. Jana Vildumetzová. Ocenění v pěti kategoriích obdrželi: PhDr. Jiří Majer, CSc. v kategorii „Celoživotní dílo“, PhDr. Ladislav Jangl v kategorii „Počin roku“ za publikaci „Staré hornické a hutnické míry a váhy“, Spolek Prokop Příbram v kategorii „Hornický folklor“, Podkrušnohorské technické muzeum Most v kategorii „Technická památka“ za záchranu parního těžního stroje z dolu Julius III v Kopistech u Mostu. Mimořádnou cenou „Český permon“ byl oceněn Ing. Rudolf Tomíček, a to v souladu se zásadou, že tato cena se kromě jiného uděluje „za zásluhy o hornické tradice, ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst České republiky“.

Na slavnostním setkání primátor města Most Ing. Vlastimil Vozka oficiálně oznámil, že se 12. setkání hornických měst v roce 2008 bude konat v slavném hornickém městě Most.

Odpolední průvod se konal za hezkého počasí, které doprovázelo celé setkání, nesl v sobě symboliku propojení dvou diametrálně se lišících částí města Horní Slavkov. Trasa průvodu vedla z náměstí na sídlišti do Pluhové ulice ve starém městě. V této ulici se nachází měšťanský dům, dnes využíván jako Městské muzeum a jeden z nejhodnotnějších městských domů – Pluhův dům, který byl postaven po roce 1510. Když si uvědomíme, že sídliště se začalo stavět v roce 1951, tak průvod propojil časové období více než 400 let. Symbolika se nesla v duchu propojení nového se starým a naopak.

11. setkání v Horním Slavkově se vydařilo. Nám příbramským se líbilo, vždyť nakonec to byl Cech příbramských horníků a hutníků, který nabídl již při 10. setkání hornických měst spolupráci zástupcům Horního Slavkova jak v přípravě, tak i realizaci setkání. Každý návštěvník si mohl vybrat z pestrého programu, popovídat si s přáteli, nebo navázat další kontakty. Počasí organizátorům přálo, čímž i nálada byla na úrovni slunného dne.

Příbramští účastníci 11. setkání hornických měst vyslovují uznání a poděkování všem organizátorům 11. setkání hornických měst, v jejichž čele stála starostka Horního Slavkova paní Mgr. Jana Vildumetzová.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode