14. setkání hornických měst a obcí ČR

1. setkání - Příbram

06.09.1997 00:00

Předehra k setkání hornických měst v České republice

Nové podmínky pro rozvoj spolkové činnosti po roce 1990 měly za následek postupné navazování kontaktů se spolky v zahraničí. Určité kontakty z doby před rokem 1989 byly zpravidla navazovány na bázi podniků nebo zástupců regionů. Spolková činnost, pokud existovala, nehrála v těchto kontaktech téměř žádnou roli. Začátkem roku 1996 se zástupci Havířské jednoty Altenberg obrátili na Rudné doly Příbram s. p. s žádostí získat informace o spolkové činnosti v České republice a o možnost navázat kontakty se zástupci spolků. Zástupci obou stran poskytli informace o aktivitách hornicko-hutnických (v případě zástupců z Německa také havířských) spolků a o možnostech spolupráce. Že byla jednání úspěšná dokladuje účast čtyřiceti horníků z Altenbergu na Prokopské pouti 29. – 30. 6. 1996 a kolem padesáti hostů z České republiky (podstatná část z Příbramě), včetně hornické kapely pana Záruby ml. z Příbramě, na 8. Německých hornických dnech ve Schneebergu. Celá česká delegace byla naplněna dojmy. Řada obdivovala dokonalou organizaci, jiní byli nadšeni počtem krojovaných horníků, hutníků a havířů. U několika Příbramáků se začala vnucovat otázka, zda by nebylo možné připravit podobné setkání horníků, hutníků a jejich příznivců v Královském horním městě Příbram.

Za třináct měsíců, kdy se plánovalo, diskutovalo, jednalo, dohadovalo, schůzovalo a věřilo nastal den „D“, kdy se začala psát historie „Setkání hornických měst“ v České republice.

1. Setkání hornických měst. Příbram 6. 9. 1997

Záštitu nad setkáním převzal MěÚ Příbram v čele s panem Josefem Vackem, starostou města. Přípravy celé akce se zúčastnila řada spolků, osob, organizací, z nichž převzali tíhu přímé odpovědnosti za přípravu a realizaci prvního setkání tito: MěÚ Příbram, Cech příbramských horníků a hutníků, Spolek Prokop Příbram, Rudné doly Příbram s. p., Kovohutě a. s., SUL odštěpný závod DIAMO s. p., Okresní muzeum Příbram – Hornické muzeum Březové Hory, Mgr. Jan Balada – restaurace „Na Vršíčku“ a Společnost občanů a přátel Březových Hor. 

Program setkání byl zahájen v 10 hod. koncerty hornických kapel na náměstích T. G. Masaryka a Václavském v Příbrami, J. A. Alise na Březových Horách a 17.listopadu na sídlišti. Účastníci setkání uctili památku obětí důlní katastrofy na dole Marie 31. 5. 1892 položením věnců k památníkům na Příbramském a Březohorském hřbitově. Večer v 19:30 hod. byl sraz všech účastníků na nám. J. A. Alise na Březových Horách, odkud se ve 20 hod. vydal slavnostní průvod ulicemi Březových Hor a Příbramě na nám. T. G. Masaryka. Po půldruhé hodině trvajícího průvodu, osvětleného loučemi, důlními lampami a řadou dalších svítidel, srdečně pozdravovaný přihlížejícími obyvateli Březových Hor a Příbramě se průvod seřadil na nám. T. G. Masaryka před slavnostní tribunou. Starosta města Příbram pozdravil hosty a všechny, kteří se zúčastnili 1. setkání hornických měst. Po vystoupení hostů zazněla za doprovodu kapel hornická píseň „Již z věže opět zaznívá ...“, kterou v kamarádské atmosféře zpívalo celé náměstí. Tradičně, jak to při setkáních hornických kamarádů bývá, byla třetí sloka této krásné písně zpívaná pouze za svitu kahanů a loučí, jako vzpomínka na ty kamarády, kteří se již tohoto setkání nedožili. Slavnostní atmosféru zdůraznilo sólo na trubku, které doprovázelo zpěv třetí sloky. Tečkou za 1. setkáním hornických měst udělal slavnostní ohňostroj.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode