14. setkání hornických měst a obcí ČR

Kontakt

  • Karel Neuberger

zastupitel města Stříbra pověřený přípravou 14. setkání
1. místopředseda hornického spolku ve Stříbře

GSM: +420 602 264 077

email: k.neuberger@hornickyspolekstribro.cz

  • Mgr. Miroslav Nenutil

starosta města Stříbra

GSM: +420 602 545 996
email: nenutil@mustribro.cz

  • Mgr. Radek Strankmüller

tajemník městského úřadu ve Stříbře
předseda hornicko-historického spolku Stříbro

GSM: +420 606 634 220
email: strankmuller@mustribro.cz

  • Marcela Nováková

sekretariát městského úřadu ve Stříbře, sektretariát starosty města

tel.: +420 374 801 104
email: novakova@mustribro.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode